ชมรมผู้ตัดสินเทนนิสประเทศไทย

 

 

โยเน็กซ์-โตโยต้า ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2017 ภาคกลาง ครั้งที่2

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560

จัดสายการแข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบสายการแข่งได้ในเวลา 19.00 น.

โอนชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 169-207-2469 ชื่อบัญชีนายวสันต์ ศรีทับทิม  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ค่าสมัครรุ่นละ 600 บาท เมื่อโอนค่าสมัครแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ ไลน์ไอดี (line Id: lnw_infinity)

(นักกีฬาที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศรายการโตโยต้ามาสเตอร์ประจำปี 2560จะได้รับสิทธิเข้าร่วมแคมป์ Yonex Vamos)

รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน

ประเภทชายเดี่ยว 10 ปี

1.HARUTO ITO (จ่ายแล้ว)

2.กวี ดิพนธรียภาพ ถอนตัว

3.กรภนต์ จันทโคตร (จ่ายแล้ว)

4.ปราณบิดร บัวอินทร์ ถอนตัว

5.ธรรม์ พันธราธร (จ่ายแล้ว)

6.คุณานันท์ พันธราธร (จ่ายแล้ว)

7.ธนิสร ทองดี (จ่ายแล้ว)

8.แดนไทย ตาก้อง (ยืนยัน)

9.อากาตะ ชลสุข ถอนตัว

10.ธนวัฒน์ เบญจศิริ (ยืนยัน)

11.สกลวัฒน์ แสงอินทร์ (จ่ายแล้ว)

12.ธนาธิป โปติ (จ่ายแล้ว)

13.ภพธร ธนศรีวนิชชัย (จ่ายแล้ว)

14.เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (จ่ายแล้ว)


ประเภทชายเดี่ยว 12 ปี

1.ทิว เบนเนทท์ (จ่ายแล้ว)

2.อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (จ่ายแล้ว)

3.บารมี ฐานะวโรธร (จ่ายแล้ว)

4.KANATA UMEMOTO (จ่ายแล้ว)

5.Shinta Sato ถอนตัว

6.ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (จ่ายแล้ว)

7.วุฒิพร แป้นสวน (จ่ายแล้ว)

8.กรภัทร์ จันทโคตร (จ่ายแล้ว)

9.ปราณบิดร บัวอินทร์ ถอนตัว

10.คุณานันท์ พันธราธร (จ่ายแล้ว)

11.ณชพล ณัฐประเสริฐ ถอนตัว

12.ดนุนัย ภู่เกษร (จ่ายแล้ว)

13.เดวิด โอรูเช (จ่ายแล้ว)

14.Ray Sato (จ่ายแล้ว)

15.ภูรินทร์ เขตกุล (จ่ายแล้ว)

16.Chienshiang WANG ถอนตัว

17.กฤชณัท แพงจันทร์ ถอนตัว

18.เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (จ่ายแล้ว)

19.ชินพัฒน์ โอภามุรธาวงศ์ (จ่ายแล้ว)

20.สรวิชญ์ รอดน้อย (จ่ายแล้ว)

21.อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (จ่ายแล้ว)

22.ชนาธร เนาวกูล (จ่ายแล้ว)

23.ณภัทร ฮวดเจริญ (จ่ายแล้ว)ประเภทชายเดี่ยว 14 ปี

1.ภคิน ทองบุญเจริญ (จ่ายแล้ว)

2.ชญานนท์ ทิมสุเรส (จ่ายแล้ว)

3.ทิว เบนเนทท์ (จ่ายแล้ว)

4.อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (จ่ายแล้ว)

5.วรัตถ์ สุทธิธรรม (จ่ายแล้ว)

6.นนทกร มีปา ถอนตัว

7.YUTO ITO (จ่ายแล้ว)

8.KANATA UEMOTO (จ่ายแล้ว)

9.ณัฏฐ์ จ้องสละ (จ่ายแล้ว)

10.กฤติน แอบเอี่ยม (จ่ายแล้ว)

11.วุฒิพร แป้นสวน (จ่ายแล้ว)

12.อธิป โปติ (จ่ายแล้ว)

13.แดน วิศิษฐ์ชัยชาญ (จ่ายแล้ว)

14.โชติวัฒน์ แน่นอุดร (ยืนยัน)

15.ชนาธร กางทอง (จ่ายแล้ว)

16.Mark Chan (จ่ายแล้ว)

17.Manato Sano (จ่ายแล้ว)

18.นรภัทร วิริโยฬาร (จ่ายแล้ว)

19.ภูฬิต ชาญศิลป์ (จ่ายแล้ว)

20.ธนิน ชำนินาวากุล (จ่ายแล้ว)

21.ชนาธิป เนาวกูล (จ่ายแล้ว)

22.ชินพัฒน์ โอภามุรธาวงศ์ (จ่ายแล้ว)

23.วศิรัช แสงมิ่ง (จ่ายแล้ว)

 


 

ประเภทชายเดี่ยว 16 ปี (รุ่น 16 ปีไม่มีมาสเตอร์นะครับ)

1.วรุตม์ รุ่งเช้า ถอนตัว

2.YUKI NAKAZAWA (จ่ายแล้ว)

3.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ (จ่ายแล้ว)

4.รัชชานนท์ สุดสะอาด (ยืนยัน)

5.ปัณณธร แสงศิรินาวิน ถอนตัว

6.ณัฏฐ์ จ้องสละ (จ่ายแล้ว)

7.กฤติน แอบเอี่ยม (จ่ายแล้ว)

8.นาธัน จัตวาพรวนิช (จ่ายแล้ว)

9.บารมี ม่วงพลธรรม (จ่ายแล้ว)

10.วรนนท์ ป้องหมู่ ถอนตัว

11.ธนกฤต หล้าพรหม (ยืนยัน)

12.พัทธ์ คงกิจภากรณ์ (จ่ายแล้ว)

13.รัฐพงษ์ จริยฉัตร (จ่ายแล้ว)

14.รฐนนท์ ตั้งธนศฤงคาร (ยืนยัน)

15.ณฐนน ชำนินาวากุล (จ่ายแล้ว)

16.ณ ทรรศ พนิตพงศ์พันธ์ (ยืนยัน)

17.ภูฬิฒ ชาญศิลป์  (จ่ายแล้ว)

 

 


ประเภทชายเดี่ยว 18 ปี

1.าธัน จัตวาพรวนิช (จ่ายแล้ว)

2.รัชชานนท์ สุดสะอาด (ยืนยัน)

3.ชูพัฒน์ สุวิมลเสถียร (ยืนยัน)

4.พัฒนชัย เดชเพชร (จ่ายแล้ว)

5.ภัทรพงษ์ เดชเพชร (จ่ายแล้ว)

6.คุณากร สวัสดิ์ชัย (จ่ายแล้ว)

7.สิปปาณัสม์ จรัณยานนท์ (จ่ายแล้ว)

8.บารมี ม่วงพลธรรม (จ่ายแล้ว)

9.ภัทราวุธ สายมงคล (ยืนยัน)

10.อาลีฟ แบรอฮีม (ยืนยัน)

11.พัทธ์ คงกิจภากรณ์ (จ่ายแล้ว)

12.ณัฐนนท์ เบญจศิริ (ยืนยัน)

13.พีระภัทร เด็ดทองหลาง (จ่ายแล้ว)

14.วีรดนย์ ทิพย์วงศ์ทอง (จ่ายแล้ว)

15.ณ ทรรศ พนิตพงศ์พันธ์ (ยืนยัน)

16.ชวิน มูฮำหมัด (จ่ายแล้ว)

 

 


ประเภทหญิงเดี่ยว 10 ปี

1.ปพิชญา อิสโร (จ่ายแล้ว)

2.พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (จ่ายแล้ว)

3.จันทร์ทอฟ้า ดิพนธรียภาพ (จ่ายแล้ว)

4.ประภาทิพย์ ภู่แก้ว ถอนตัว

5.ยิ่งลักษณ์ เจริญรักษ์ธนกุล (จ่ายแล้ว)

6.ศิริภัทร งามสง่า (จ่ายแล้ว)

7.ภัสรี พระไซร้ (จ่ายแล้ว)

8.Alyssa Kerner (จ่ายแล้ว)

9.แพรมาพร แพงจันทร์ (จ่ายแล้ว)

10.ภัทรจาริน วนศิริพร (จ่ายแล้ว)

11.ภัทราพร อรชุนะกะ (จ่ายแล้ว)


ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี

1.บุณยาพร ทิมสุเรส (จ่ายแล้ว)

2.ภัทรจาริน วนศิริพร (จ่ายแล้ว)

3.รสิตา กูลหนองแดง (จ่ายแล้ว)

4. อาลิซา แบรอฮีม (ยืนยัน)

5.นภิสา สุทธินันท์ (ยืนยัน)

6.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (จ่ายแล้ว)

7.พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (จ่ายแล้ว)

8.YUI HAGIWARA (จ่ายแล้ว)

9.ศตพร หนุนทอง (ยืนยัน)

10.กมรวรรณ ก้อนศิลา (จ่ายแล้ว)

11.มนัสรัชช์ วรวัฒนาพิศุทธ์ (ยืนยัน)

 

 


ประเภทหญิงเดี่ยว 14 ปี

1.กัญญาณัฐ สุดสะอาด (ยืนยัน)

2.ปิยธิดา รังแก้ว (ยืนยัน)

3.พนัชกร สวนอาษา (จ่ายแล้ว)

4.ชัชนรี บุญกลาง (จ่ายแล้ว)

5.Tyra Lithiby (จ่ายแล้ว)

6.จุฬาพัชร สาธุธรรม (จ่ายแล้ว)

7.ช่อลดา หาสุข 

8.นันท์ธีรา รุ่งเรืองโรจน์ (จ่ายแล้ว)

9.พิชพาพร ทองทา (จ่ายแล้ว)


ประเภทหญิงเดี่ยว 16 ปี (คนน้อยย้ายไปเล่นรุ่น18นะครับ)

1.กัญญาณัฐ สุดสะอาด (ย้ายเล่นรุ่น18ปี)

2.Yuna Watanabe (ย้ายเล่นรุ่น18ปี)

3.ฟ้าพราว ชีรานนท์ ถอนตัว

 


ประเภทหญิงเดี่ยว 18 ปี

1.อติกานต์ เลิศวรชัย (ยืนยัน)

2.ฐิติรัตน์ งามจรรยาภรณ์ (จ่ายแล้ว)

3.ปรัชญาพร รักการดี (จ่ายแล้ว)

4.ณัฐศรา คนหลัก (จ่ายแล้ว)

5.ปิยธิดา รังแก้ว (ยืนยัน)

6.กัญญาณัฐ สุดสะอาด (ยืนยัน)

7.Yuna Watanabe (จ่ายแล้ว)

8.ฟ้าพราว ชีรานนท์ ถอนตัว

 


 
Online:  3
Visits:  732,501
Today:  8
PageView/Month:  3,102