ชมรมผู้ตัดสินเทนนิสประเทศไทย

 

 

 

 

BANGKOK UNIVERSITY JUNIOR CUP 2017 Circuit2

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560  

ณ สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต Bangkok University Rangsit- PatumThani

กรุณาชำระค่าสมัครภายในวันที่ 1ุ6 สิงหาคม ก่อนเวลา 12.00 น. บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ 169-207-2469 (นายวสันต์ ศรีทับทิม) ค่าสมัครรุ่นละ 600 บาท

เมื่อชำระภ่าสมัครแล้วโอนหลักฐานการชำระเงินมาที่

line id: lnw_infinity

ตรวจสอบสายการแข่งขันได้วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 21.00 น. นะครับ

 

 

รายชื่อผู้สมัครแข่่งขัน

ชายเดี่ยว 8 ปี

1.ปณิธาน จิตต์สุวรรณ์  ชำระค่าสมัครแล้ว

2.ปังยะ ผลพิรุฬห์  ชำระค่าสมัครแล้ว

3.วรเมธ บุญพึ่ง  ชำระค่าสมัครแล้ว

4.ศุภวิชญ์ วัชนะจำนงค์ ยืนยันมาแข่ง

5.บุระ ชวาลศิลป์ ชำระค่าสมัครแล้ว


ชายเดี่ยว 10 ปี

1.ปังยะ ผลพิรุฬห์  ชำระค่าสมัครแล้ว

2.วิทวัส เล้าเรือนบุญ ถอนตัว

3.วรเมธ บุญพึ่ง  ชำระค่าสมัครแล้ว

4.เทียมตะวัน วรรณการโสภณ  ชำระค่าสมัครแล้ว

5.พศิน เทศนธรรม  ชำระค่าสมัครแล้ว

6.ฐิติพันธ์ เลิศกมลสิน  ชำระค่าสมัครแล้ว

7.ธนาธิป โปติ ยืนยันมาแข่ง

8.พีรยสถ์ เจียมฉวี ถอนตัว

9.พชร ทวีกุล ชำระค่าสมัครแล้ว

10.พชร ปุณณะเขตร์ เล่นรุ่น12ปี

11.Aden CHEN ยืนยันมาแข่ง

12.ธนณัฏฐ์ กิจจาทร ชำระค่าสมัครแล้ว

13.ภพธรรม ศรีวงษ์  ชำระค่าสมัครแล้ว

14.ณัฏฐกรณ์ โยธาวุธ ยืนยันมาแข่ง

15.กฤติธี ปลื้มใจ ชำระค่าสมัครแล้ว

16.แดนไทย ตาก้อง ยืนยันมาแข่ง

17.ริว โกฎิกุล  ชำระค่าสมัครแล้ว

18.สิริพิชญะ ขุนดี  ชำระค่าสมัครแล้ว

19.

 

 

ชายเดี่ยว 12 ปี

1.ศิลา ศิลาอ่อน ถอนตัว

2.ณัฏฐพล อนุสสรนิติสาร ชำระค่าสมัครแล้ว

3.เทียมตะวัน วรรณการโสภณ ชำระค่าสมัครแล้ว

4.ณภัทร ฮวดเจริญ ชำระค่าสมัครแล้ว

5.เพิ่มพูล ธีระธานี ชำระค่าสมัครแล้ว

6.ภัทรกร เทศนธรรม ชำระค่าสมัครแล้ว

7.ธัชพล ลิ่วศรีสกุล ชำระค่าสมัครแล้ว

8.ศุภเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล ชำระค่าสมัครแล้ว

9.นภทีป์ แสงสุวรรณ ชำระค่าสมัครแล้ว

10.ภาคิน มะโน  ชำระค่าสมัครแล้ว

11.ศิรวิชญ์ วราวิทย์ ถอนตัว

12.MIURA REO  ชำระค่าสมัครแล้ว

13.สุรกานต์ แซ่เจิ้น  ชำระค่าสมัครแล้ว

14.สรวิชญ์  รอดน้อย  ชำระค่าสมัครแล้ว

15.ชินพัฒน์ โอภามุรธาวงศ์  ชำระค่าสมัครแล้ว

16.พัฒ วัฒนศิริวิบูลย์ ผิดรุ่น

17.กฤชณัท แพงจันทร์ ชำระค่าสมัครแล้ว

18.เพิ่ม  ธรารักษ์ ชำระค่าสมัครแล้ว

19.กฤตเมธ สอดส่อง ยืนยันมาแข่ง

20.ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร  ชำระค่าสมัครแล้ว

21.จ้าว แวนสเคาวิค ชำระค่าสมัครแล้ว

22.พชร ปุณณเขตต์ ชำระค่าสมัครแล้ว

23.

 

ชายเดี่ยว 14 ปี

1.รชตะ ธรรมเจริญสถิต ชำระค่าสมัครแล้ว

2.ศุภวิชญ์ แผ่นเงิน  ชำระค่าสมัครแล้ว 

3.ณัฏฐ์ จ้องสละ  ชำระค่าสมัครแล้ว

4.วรัตถ์ สุทธิธรรม ชำระค่าสมัครแล้ว

5.ปุณยวัจน์ ธีระวราพฤกษ์ ชำระค่าสมัครแล้ว

6.สกลวรรธน์ ไตรสัตยา ชำระค่าสมัครแล้ว

7.พีท เสวิกุล ถอนตัว

8.ณ พฤกษ์ ทองอยู่  ชำระค่าสมัครแล้ว

9.กิตติธัช จำปาศร ชำระค่าสมัครแล้ว

10.อธิป โปติ ยืนยันมาแข่ง

11.ธัชพล ลิ่วศรีสกุล ชำระค่าสมัครแล้ว

12.กฤติธี ปลึ้มใจ ผิดรุ่น

13.ภูมิภัทร ชาตรีกุล ชำระค่าสมัครแล้ว

14.วิลเลี่ยม ฮาว ชำระค่าสมัครแล้ว

15.ภวัต ปุณณะเขตร์ ชำระค่าสมัครแล้ว

16.ภาสวีร์ ปลื้มใจ ชำระค่าสมัครแล้ว

17.MIURA REO  ชำระค่าสมัครแล้ว

18.สายฟ้า จันทร์ชัยมงคล ชำระค่าสมัครแล้ว

19.กฤตเมธ สอดส่อง ยืนยันมาแข่ง

20.PHATHIKONE  KANYAPHAN ยืนยันมาแข่ง

21.พัฒ วัฒนศิริวิบูลย์ ชำระค่าสมัครแล้ว

22.จ้าว แวนสเคาวิค  ชำระค่าสมัครแล้ว

23.ณภัทร ฮวดเจริญ ยืนยันมาแข่ง

24.

 

ชายเดี่ยว 16 ปี

1.ณัฏฐ์ จ้องสละ ชำระค่าสมัครแล้ว

2.พัทธ์ คงกิจภากรณ์ ถอนตัว

3.อิทธิกร รัตนมงคล ชำระค่าสมัครแล้ว

4.ธีรเมธ ฉิมอ้อย ถอนตัว

5.ปุณยวัจน์ ธีระวราพฤกษ์ ชำระค่าสมัครแล้ว

6.กรวิชญ์ แสงจันทร์ ยืนยันมาแข่ง

7.สกลวรรธน์ ไตรสัตยา  ชำระค่าสมัครแล้ว

8.พีท เสวิกุล ถอนตัว

9.อนพัช ทิมางกูร ชำระค่าสมัครแล้ว

10.ปัณณธร แสงศิรินาวิน

11.Kevin Kuronen ยืนยันมาแข่ง

12.PHATHIKONE  KANYAPHAN ยืนยันมาแข่ง

13.

 

 

ชายเดี่ยว 18 ปี

1.ขุนก้อง อุ่นเมือง ชำระค่าสมัครแล้ว

2.อิทธิกร รัตนมงคล ชำระค่าสมัครแล้ว

3.สิรธีร์ ฉิมอ้อย ถอนตัว

4.ธีรเมธ ฉิมอ้อย ถอนตัว

5.กรวิชญ์ แสงจันทร์ ยืนยันมาแข่ง

6.ปริวรรต แสงเมือง ชำระค่าสมัครแล้ว

7.อนพัช ทิมางกูร  ชำระค่าสมัครแล้ว

8.เจษฎา ศรีกนก  ยืนยันมาแข่ง

9.ณัชพล บุญเมือง ชำระค่าสมัครแล้ว

10.กิตติณัฏฐ์ พรหมสุทธิ์ ชำระค่าสมัครแล้ว

11.อาคิรา ชาญประทีป ยืนยันมาแข่ง

12.สิปปาณัสม์ จรัณยานนท์ ชำระค่าสมัครแล้ว

13.Kevin Kuronen ยืนยันมาแข่ง

 


หญิงเดี่ยว 8 ปี

1.พิรยา ใจเปรียว ยืนยันมาแข่ง

2.โชติรินทร์ แก้วก่า ชำระค่าสมัครแล้ว

3.Daria HOJO ถอนตัว

4.อมิตตา ฮวดเจริญ ชำระค่าสมัครแล้ว

 

หญิงเดี่ยว 10 ปี

1.วิรินทร์ รื่นถวิล ชำระค่าสมัครแล้ว

2.EVA DESVIGNES ชำระค่าสมัครแล้ว

3.ปุณยอร สว่างศิลป์  ชำระค่าสมัครแล้ว

4.ณัฐณิชา กฤติยาวงศ์ ถอนตัว

5.Daria HOJO ถอนตัว

6.วาริศา อินทรพรหม ถอนตัว

7.ปริญ อินทรพรหม ถอนตัว

8.แพรมาพร แพงจันทร์  ชำระค่าสมัครแล้ว

9.พิมพ์ลภัส ลิม ยืนยันมาแข่ง

10.

 


หญิงเดี่ยว 12 ปี

1.ลัลน์ลลิต บุษดี  ชำระค่าสมัครแล้ว

2.ชินบัญชร สร้อยทอง ถอนตัว

3.ธนัญชนก ถนะรอด  ชำระค่าสมัครแล้ว

4.วิรินทร์  รื่นถวิล ชำระค่าสมัครแล้ว

5.นันท์นภัส ลำธารทอง ยืนยันมาแข่ง

6.ปรายฟ้า จันทร์ชัยมงคล  ชำระค่าสมัครแล้ว

7.ศานตมล รังสิพราหมณกุล  ยืนยันมาแข่ง

8.ปุณยอร สว่างศิลป์  ชำระค่าสมัครแล้ว

9.วราภรณ์ เมืองโพธิ์  ชำระค่าสมัครแล้ว

10.ไปรยา ชาตรีกุล ถอนตัว

11.วรรณิดา ศรีวิสุทธิ์ ชำระค่าสมัครแล้ว

12.อิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ  ชำระค่าสมัครแล้ว

13.พิมพ์มาดา ลิม  ยืนยันมาแข่ง

14.

 


หญิงเดี่ยว 14 ปี

1.ลัลน์ลลิต บุษดี ชำระค่าสมัครแล้ว

2.เมลิสสา เซ ชำระค่าสมัครแล้ว

3.สมัชญา ออรุ่งโรจน์ ถอนตัว

4.รสิตา กูลหนองแดง  ชำระค่าสมัครแล้ว

5.NANA MIURA  ชำระค่าสมัครแล้ว

6.ปรายฟ้า จันทร์ชัยมงคล  ชำระค่าสมัครแล้ว

7.พิชชาพร ทองทา  ชำระค่าสมัครแล้ว

8.Delilah Kuronen ยืนยันมาแข่ง

9.เมทิกา  ชินธนากิตต์  ชำระค่าสมัครแล้ว

10.อิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ ชำระค่าสมัครแล้ว

11.อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ ชำระค่าสมัครแล้ว

12.

 

หญิงเดี่ยว 16 ปี

1.ดลพร ทองสุข  ชำระค่าสมัครแล้ว

2.สิปปาจรีย์ ชัฎอนันต์ ถอนตัว

3.ปิยธิดา รังแก้ว  ถอนตัว

4.พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช ยืนยันมาแข่ง

5.กชกร เคลื่อนสูงเนิน ถอนตัว

6.พิพภา จาติกวณิช ชำระค่าสมัครแล้ว

7.ASHLYN CHEN ยืนยันมาแข่ง

8.NANA MIURA ชำระค่าสมัครแล้ว

9.เมลิสสา เซ ชำระค่าสมัครแล้ว

10.Delilah Kuronen ยืนยันมาแข่ง

 


 

หญิงเดี่ยว 18 ปี

1.ปริษา รัชฎานนท์ ชำระค่าสมัครแล้ว

2.ฑิฆัมพร เพิงระนัย ยืนยันมาแข่ง

3.อติกานต์ เลิศวรชัย ถอนตัว

4.ปิยธิดา รังแก้ว  ถอนตัว

5.ธัญพิชา นพจินดา  ชำระค่าสมัครแล้ว

6.นิชาดา ที่รักษ์  ยืนยันมาแข่ง

7.ปารณัท ลำเจียกเทศ  ยืนยันมาแข่ง

8.วธนัน วโรสุวรรณ ถอนตัว

9.ฐิติรัตน์ งามจรรยาภรณ์ ถอนตัว

10.ณิชกานต์ พัฒนมาศ  ชำระค่าสมัครแล้ว

11.พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช  ยืนยันมาแข่ง

12.กัลยรัตน์ มหาชัย  ยืนยันมาแข่ง

13.


ชำระค่าสมัครแล้ว
 
Online:  2
Visits:  732,500
Today:  7
PageView/Month:  3,101